Information om dine klagemuligheder

 

Du kan klage til os over et arbejde, der er udført af os.

 

Hvis du vil gå videre med din klage. har du mulighed for at kontakte:

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106

1358 København K

Telefon:: 712 16 02 00

Mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Hjemmeside: www.byggerietsankenaevn.dk