Wiretræk-anlæg

 

Monteret hos Torben L. Sørensen, Lystrup.

Torben har 46, 2-rækkede haller á 20 fag.

Farmen er delt med en midtergang.

Der er,

  • monteret 23 trækstationer, som hver trækker 2 haller.
  • nedstøbt 184 metalrør - 4 rækker med 46 rør i hver række.

Alle rør i hver række flugter, hvilket giver et flot indtryk, når man færdes på farmen.

Billednavn